Beslutshjalpmedel

 

Beslutshjälpmedel

Jag arbetar med att utveckla två beslutshjälpmedel, CHOOSE och NOMO. CHOOSE hjälper dig att välja mellan alternativa lösningar på ett problem. Programmet kan också användas för att kartlägga värderingar. NOMO hjälper dig att hålla reda på sambanden i planeringssituationer där du arbetar med många till varandra kopplade nyckeltal.

De två programmen CHOOSE och NOMO är vidareutvecklingar av två doktorsavhandlingar som utfördes på KTH/Arkitektur/Projekteringsmetodik. 

CHOOSE

Bilden visar två väggskulpturer som bygger på en idé i CHOOSE

Mer om CHOOSE, klicka här.

NOMO

Med NOMO kan du bygga upp Nomogrammatriser

 

Mer om NOMO klicka här.

Mer material kommer

HEM