Choose

CHOOSE hjälper dig att välja mellan ett antal lösningar på en uppgift eller ett problem, lösningar som du upplever att det är svårt att välja mellan. Det kan gälla vem du skall anställa bland ett antal sökande, vilken kapitalplacering du skall välja bland ett antal alternativ, vilket förslag till lösning du skall välja i en arkitekttävling etc.

Bild 1

Skärmens utseende vid programstart

CHOOSE

Att välja det bästa alternativet

 

Tillbaka  Spara  Hjälp  Avsluta  Nästa

Bild 2

Här noterar du några utgångspunkter

Här skriver du in under vilket
filnamn
du vill spara ditt arbete, t.ex. Projekt 1, Rolf

Här skriver du in den aktuella
problemställningen
t.ex. Projekt 1, Rolf

Här skriver du in din
jämförelsegrund
t.ex. Bra - Dåligt eller Mörk - Ljus

Här skriver du in
din roll
t.ex. Säljare eller Köpare

 

Tillbaka Spara Hjälp Avsluta Skriv ut Nästa

Bild 3

Här skriver du in namnen på de Alternativ du väljer mellan, de Bedömningskriterier du tänker använda samt Alternativens Egenskaper för varje Bedömningskriterium. Låt oss säga att du skall välja mellan ett antal offerter från bredbandsleverantörer.

 

Bedömnings-

kriterium

Alternativ

Typ

av nät

Leverans

datum

Fiberhyra 

kr/m

Engångskostnad

kr

Drift och 

support

Vem äger

nätet

Pris för extra 

kabeldragning kr/m

 

Distributör 1

 

Fiberlan dec 2014 0 10 000 Ingår Brf 900

 

Distributör 2

 

Fiberlan mars 2014 1900 0

Ingår år 1 därefter 20kr/samtal

Distr 2 250

 

Distributör 3

 

Kat 6 feb 2014 470 5 000 900 kr/m Distr 3 350

Distributör 4

ADSL aug 2014 0 0 Ingår Brf 1 200

 

Bild 4 

I denna tabell rangordnar du Egenskaperna med avseende på Jämförelsegrunden som du tidigare angivit. Antag att jämförelsegrunden är Bäst-Sämst. Du gör det då genom att flytta Egenskaperna uppåt och neråt så att den bästa Egenskapen för varje Bedömningskriterium står överst och den sämsta nederst.

 

 

Typ

av nät

Leverans

datum

Fiberhyra 

kr/m

Engångskostnad

kr

Drift och 

support

Vem äger

nätet

Pris för extra 

kabeldragning kr/m

 

 

 

Fiberlan feb 2014 0 0 Ingår Brf 250/350

 

 

 

Kat 6 mars 2014 470 5 000

Ingår år 1 därefter 20kr/samtal

Distr 2 900

 

 

 

ADSL

dec 2014

aug 2014

1 900 10 000 900 kr/m Distr 3 1200

 

             

Bild 5

Nu följer ett antal frågor där du skall välja mellan två alternativ. Klicka på det alternativ du tycker är bäst. Är de likvärdiga klickar du på Likvärdiga. 

Fråga: Vilket alternativ anser du är bäst?

Du har rollen som .... (Här står den roll du tidigare angivit.)

Du måste välja ett av nedanstående två alternativ

som i alla övriga avseenden är exakt lika.

 

alt1. Leveransdatum: Feb 2014 och Typ av nät: ADSL

eller

alt2. Leveransdatum: Dec 2014 och Typ av nät: Fiber

                                        Likvärdiga

 

Tillbaka  Spara  Hjälp  Avsluta  Nästa

 

Bild 6

Efter att du svarat på ett antal frågor av samma typ som visas i Bild 1 får du ett resultat i form av en poängberäkning för respektive alternativ. 

 

 

Bedömnings-

kriterium

Alternativ

 

            Poäng
Distributör 1               38
Distributör 2               30
Distributör 3               31
Distributör 4               26

 


Bild 7

Algoritmen är utformad så att antalet frågor minimeras och så att du får ett nyanserat svar som gör det möjligt för dig att bedöma på vilket sätt respektive alternativ behöver förbättras för att bli bäst.

Kan Distributör 4 tex klara en leverans i februari 2014 så får hen ytterligare 7 poäng och blir näst bäst.

HEM