Foton

Foton

Fötter

Du är ute och går. Du ser dig kring, iakttar, betraktar, registrerar. Då och då tittar du ned, kanske för att inte trampa på något olämpligt, kanske för att inte snubbla. Du ser ner men du ser inte, du bara undviker.

”Fötter” handlar om det du vanligen inte ser, om den fascinerande värld som brer ut sig kring våra fötter. Mönster, sammanhang, möjligheter, berättelser.

Kanske kan jag öppna ytterligare en dörr till allt som finns kring dig och få dig att nyfiket betrakta den fängslande världen kring dina fötter, en värld som du sannolikt tidigare inte skänkt tillbörlig uppmärksamhet.

Fötterna ser ut över en tvådimensionell värld som innehåller spår från ytterligare en dimension, den tredje. Är det så med vår tredimensionella värld – att den innehåller spår från andra dimensioner, spår som vi inte lärt oss tyda?

/gotland-komp-max-1-mb.jpg

/3x3-2848-x-2136-oljeon-3-komp-max-1-mb.jpg

/sandstrand-komp-max-1-mb.jpg

/3x3-2848-x-2136-oljeon-komp-max-1-mb.jpg

HEM