Serier

 

Serier

Nedan lite om serierna

 SE, 266, Måltiden, Pollux, Om en tavla och Pratbubblan.

Under rubriken Foton hittar du ordlösa Fötterserier

Fötter

Här kommer mer in snart

 

SE

SE finns som en bok och som material till en utställning.

/vandringen-komprimerad.jpg

 Under rubriken Bilder ser du också en av sidorna i SE

och här två uppslagna sidor

/dsc_0001.jpg

 

/dsc_0002.jpg

266

266 år ett konstverk som består av 266 delar. Varje del är i sig ett konstverk och samtidigt en del av en större helhet som du inte vet så mycket om. Se parallellen till aktieägandet, du äger en liten bit av ett företag, sannolikt utan att veta så mycket om företaget i fråga.

Konstmarknaden administreras till en stor del av gallerier, konsthandlare, auktionsföretag och samlare. Successivt försöker man trissa upp priset på en konstnärs tavlor och bevaka att priset inte faller. Jag har fört in den här mekanismen i prissättningen på bilderna i konstverket 266 genom att öka priset för varje bild som säljs. Man kan ju tänka sig att ju fler delar som säljs av verket desto bättre, värdefullare, attraktivare borde bilderna vara (eller bli). Den här stegrande prissättningen är en del av själva konstverket.

De 266 delarna kan ses som rutor i en serie som är ute på egna äventyr och som tillsammans är en bildberättelse.

Vill du veta mer kan du maila rhr@telia.com     

 Här exempel ur 266

Måltiden

Ingår också i boken "Fyra berättelser".

1. Han bjöd in oss till en måltid. Bjöd oss sin kropp och sitt blod, inspirerad av sin fader som lät sitt ljus flöda in i rummet. Vi visste inte vad vi skulle tro. Vi hade ju så olika bakgrund. Förstod knappt varandra.

 

2. Hans ljus fyllde rummet när han överläm­nade sin gåva, guds kärlek, omfamnande. Han fyllde vårt mörker, svetsade oss samman. Sade ”Sprid ut över världen min lära, min gränslösa kärlek, förlåtande allt, enande”.

 

3. In kröp hat och avund. Rann över, kletade oss samman i grupper, skilde oss åt. Guds ljus drog sig undan, glimmade svagt långt borta. Kärleken nådde inte fram, grånade.

4. Vi såg bara oss själva. Vi grep efter likasinnade. Hans makt över våra sinnen bleknade. Hans ljus slocknade.

5. Splittrade i sekter, läror, brödraskap. Allehanda trosläror var plötsligt sanna, de enda sanningarna. De andra förstod inte, var fel ute, var avfällingar, borde bekämpas.

6. En värld i brand. Kaos och aska. Eld och grått damm fyller våra sinnen, våra själar, våra hem. Med förakt och domar försöker hans uttolkare tvinga alla till den rätta tron.

 

 Pollux

Jag började skissa på Pollux 1968. Bilder och text var klara 1977 och ställdes då ut på Kulturhuset i Stockholm och senare samma år på Malmö museum , Sandvikens konsthall 1981 och Umeå bildmuseum 1984-85 Boken trycktes 1984.

 

 

Om en tavla

är en bildberättelse om skissarbetet bakom en tavla. Finns som ett litet häfte och går att beställa. Ingår också i boken "Fyra berättelser". Här två bilder ur berättelsen.

 

 

Pratbubblan

är en berättelse om en ensam pratbubbla som letar efter ett innehåll.

Finns som ett litet häfte och går att beställa. 

Ingår också i boken "Fyra berättelser".

 

Mer kommer

HEM