Spel

 

Spel

arbetar bland annat med att utveckla nya spel och speltavlor, t.ex. Molnspelet.

Stenspelet

Ett spel om konst och konstkritik. Varför är det Du gjort så bra och det andra gjort så dåligt. Du får öva upp din argumentationsteknik till oanade höjder.

Stenspelet kan spelas av många deltagare, tolv eller fler. Det erbjuder ett lekfullt sätt att umgås och att utveckla sin kreativa sida, sin förmåga att analysera, kritisera och motivera. Barn, från ca 5 års ålder, ungdomar och vuxna kan spela tillsammans med samma förutsättningar och samma möjligheter att vinna, om en vinnare behöver utses.

Förberedelse

Mitt på bordet häller man ut en hög stenar, gärna olika i färg, form, storlek och struktur, och lägger en trave spelplaner. Spelplanerna kan vara kakelplattor, tygbitar, kartongbitar, tallrikar eller liknande. De kan vara exakt lika eller ha individuella utseenden.

Turordning

Man bestämmer vem som skall börja, t.ex. med hjälp av en tärning. Samma person börjar i varje moment och man går medsols om inte annat bestäms.

Start

Deltagarna väljer i tur och ordning en spelplan och därpå två stenar i taget till dess alla har sex stenar.

Alternativt kan man börja med att slå med en tärning för att bestämma hur många stenar man får (eller skall) ta. Om tärningen visar en etta eller tvåa får (eller skall) alla ta tre stenar. Tre och fyra innebär t.ex. fyra stenar och fem eller sex att man får ta max fem stenar. Vill man snabba upp stenplockandet kan man t.ex. låta alla ta en sten första gången man tar. Sedan byta riktning och ta två var och slutligen byta riktning igen och ta resten upp till det maxantal man bestämt.

Komposition

Alla gör nu en komposition med sina stenar på sin spelplan. Kompositionen kan vara vacker, intressant, berättande, provokativ etc.

Berättelse

Var och en, i tur och ordning, berättar för alla de andra varför den egna kompositionen är enastående bra eller intressant. Detta kan till exempel ske genom att berätta om kompositionen ur ett estetiskt/konstnärligt perspektiv, ur ett anekdotiskt perspektiv eller som en berättelse. Det viktiga är att försöka övertyga de övriga om den egna kompositionens förträfflighet och de originella tankarna bakom den och att göra det på ett roligt, intressant och underhållande sätt.

Kritik

Därefter skall alla i tur och ordning kritisera det den gjort som sitter till höger om en, dvs tala om varför den högra grannens komposition, berättelse och eller framförande är urbota dåligt, dumt, smaklöst etc.

Beröm

Sedan skall varje deltagare, i så positiva ordalag som möjligt, berömma vad grannen till vänster gjort. (Alltså den som just så nedgörande bedömt ens egen komposition.)

Alternativt kan spelledaren slå med en tärning för att bestämma åt vilket håll man skall kritisera respektive berömma. Om tärningen visar ett jämnt antal prickar kritiserar man åt höger, annars åt vänster. Beröm ges i motsatt riktning.

Omröstning

Var och en bestämmer sig för vilken av deltagarna man vill rösta på. Skälet till varför man valt att rösta på den ene eller andre deltagaren behöver inte anges och kan således vara helt ovidkommande. Jag gillar den jag röstar på, tycker synd om denne, tycker hen varit roligast, intressantast mest obegriplig, gjort den vackraste kompositionen etc. Var och en tar en sten i sin hand. På en given signal lägger alla sedan sin sten framför den som fått ens röst. Den som fått flest röster/stenar har vunnit.

 

Lurpass

En klurig variant på luffarschack för två spelare där barn ofta vinner över vuxna.

  

Molnspelet

Spelet består av två speltavlor. Du har ett ex hemma på din vägg och en vän har ett på en vägg hos sig. Spelet handlar om komposition. Regler talar om hur spelet spelas.

 

Pass på

Ett nytt spännande spel, överst för 2 och under för fyra spelare.

Till spelet hör en bild med spelplanen som grund.

/sapbubblor-v35-svarta-linjer-komp.jpg

 Två tärningar

Ett spel för vuxna och barn av pedagogisk natur. Succesivt lär man sig lite om siffror och diagram.

Ta bort

Ett klurigt spel för två till fyra deltagare

Lite om ytterligare spel som är klara eller på gång

Liv och död

Pjäser föds och dör. Vem blir först med att ha alla sina pjäser i spel? Se upp skriker någon, nu håller Berit på att vinna. Vi måste stoppa henne. Om Du ställer den där så går jag dit. Samarbete, allianser, diskussioner, försök till påverkan och plötsligt har Jerker, som suttit där helt stilla och tyst, vunnit. Nästa gång går tre samman och lyckas manövrera ut resten, inte minst genom att förändra Jerkers spelplan. Ett skicklighetsspel för från fyra och upp till 16 personer eller fler. Alla deltar i spelet hela tiden. Inga longörer, ingen lång väntan på sin tur. Varför inte servera Liv och död som dessert efter middagen eller som vickning på festen?

 

Ormen

Detta är en variant på Chinaschack, för två till åtta personer. Man kan tvingas flytta tillbaka pjäser till utgångspunkten och bara hoppa över egna pjäser. Ur ett fruktansvärt gytter lösgör sig dina pjäser men räcker det för att hinna före den som håller sig undan och via en undanmanöver smiter förbi.

 

Hjälpa och stjälpa

En motspelare hjälper Du, en annan motarbetar Du. Den enes poäng får Du räkna dig till godo, den andres måste Du dra av från ditt resultat. Fast den Du hjälper motarbetar dig och tvärtom. En spännande avslutning på en fest där upp till 16 personer kan spela ihop utan att behöva vänta på varandra. Fast det är lika kul om man är fyra eller tre.

 

Spionen

Ett komplext spel för två till fyra spelare. Vem lyckas först överbringa budskapet till sitt högkvarter? Föränderliga regler, ett landskap i häftig förvandling att söka sig fram genom, pjäser som kan kombineras till nya pjäser. Spelet har enkla grundregler men Du hamnar ständigt i rafflande situationer som Du inte helt kan överblicka. Du vet aldrig hur ”morgondagen” kommer att se ut. (Spelet är under utveckling.)

 

Mål och medel

Med erhållna medel skall Du uppnå av dig själv angivna mål. Om Du lyckats avgörs i en avslutande omröstning.

 

Övergångsstället

Det här är en typ av tvåmanspatiens, fast med pjäser och en spelplan i stället för med kort. Är ni trötta på kvällen men vill ändå spela något som är spännande men inte alltför tankekrävande så är detta lösningen. Precis som i många patienser flyttar man ganska mekaniskt efter enkla regler, men då och då måste man fatta viktiga beslut som kan bli helt avgörande för resultatet.

 

Fyra vindar

Ett nordiskt Mahjong spel med fler kombinationsmöjligheter än det klassiska. För två till sex spelare.

 

Halkfia

En variant på Fia men för upp till sex spelare. Den lite grymma knuffen är utbytt mot den självförvållade halkningen.

Gasa och Bromsa

Vem tar sig snabbast runt banan. För två till sex spelare.

 

Friidrottsspelet

Ett utvecklat Yatsy för två till fyra spelare. Det gäller att förvalta tärningsprickarna väl, så att Du vinner landskampen.

 

Fotbollsspelet

Ett snabbt tärningsspel för två spelare, där tur och skicklighet fäller avgörandet.

 

Ett stort antal pedagogiska kortspel är under utveckling bland annat: Fågelspelet, Flaggspelet, Hästspelet, Konstspelet, Hundspelet, Kemispelet, Fysikspelet, Trädspelet, Språkspelet.

 

HEM